Սիսիան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվութ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում (26-ից մինչև 51քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում(51-ից մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ )  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (501 և ավելի քմ)  55000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում(501 և ավելի քմ)  55000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-ից 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել